top of page

Kunst met een verhaal

Anne-Lies van Rhenee

‘van kinds af aan speelt creëren met allerlei materialen vormen en kleuren een belangrijke rol in mijn leven. Het eerste wat ik doe als ik opsta is de dag een kleur... een vorm… een lijn geven. Dat geeft mij houvast.

Ik experimenteer graag met allerlei verschillende materialen: hout, steen, papier, zand, gips… alles is bruikbaar om een emotie of een gedachte zonder woorden om te zetten in emotie. Dat is wat ik probeer in mijn werk om een emotie over te brengen. De meeste van mijn schilderijen gaan over verbinding. Voor mij de krachtigste vorm van contact. Ook ben ik gefascineerd door het formaat van het werk. Hiermee bedoel ik dat een heel klein werk dezelfde emotie kan overbrengen als een klein werk of een druk werk versus een minimalistisch schilderij.'

Anne-Lies (1960)

bottom of page