top of page

Aanmelden begeleiding

Aanmeldformulier begeleiding

Bedankt voor de inzending!

 

Voor het wederzijds goed verloop van een begeleidingstraject maken we afspraken en spreken we doelen en regels af.

Voor de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van de praktijk vindt er jaarlijks toetsing plaats.

Dat helpt om alert te blijven en verbeteringen door te voeren waar die nodig zijn.

Verder ben ik verplicht verzekerd vanuit mijn beroepsvereniging om bij evt. problemen hulp te kunnen inroepen voor u en mezelf. 

Daarmee voldoe ik als therapeut en voldoet de praktijk aan de wettelijk gestelde regels van kwaliteitsborging

bottom of page