top of page

Maatschappelijk herstel

 

Van ingrijpende levenservaringen wordt je een ander mens. Het geeft je een andere kijk op wat belangrijk is. Dat kan veroorzaken dat het een zoektocht is om te weten hoe je daarna je leven wilt inrichten.

Het is van belang dan de tijd te nemen voor een heroriëntatie.

Omgekeerd als er veel onverwerkt verleden in je huist, dan kan dat veroorzaken dat je het contact met school, werk en samenleving verliest. Ook kan je doel en je visie op wat je zou willen doen in je leven veranderen. Een verwerkingsproces kan dus nodig zijn om maatschappelijk op een nieuwe manier betrokken te raken.

Wanneer je bij een ingrijpende gebeurtenis slachtoffer bent geworden van een ongeluk, van geweld, of daarna in het maatschappelijk verkeer van bureaucratie en andere vormen van overmeestering, dan kan het nodig zijn eerst een vorm van rehabilitatie te vinden. Een proces waarin je op een of andere manier erkenning vindt voor dat wat je is overkomen. Dit kan voorwaarde zijn om je een nieuwe plek in de samenleving te verwerven.

 

Met deze aspecten kan binnen de Rituelenwerkplaats een

re-integratietraject op maat geboden worden. Waarbij het doel is: uiteindelijk zelf het leven te kunnen vormgeven in de jou omringende samenleving, op een wijze die past. Dat kan leiden tot een nieuwe invulling van het leven, die zich niet beperkt tot opleidingen en werk alleen.

Zo'n traject wordt in samenspraak samengesteld uit de verschillende mogelijkheden van de Rituelenwerkplaats en mogelijk ook met andere partners.

bottom of page