top of page

 

In ons huizen archieven vol films en beelden van de dingen die we hebben mee gemaakt. Beelden zijn eigenlijke zeer puntige samenvattingen van lange verhalen. Een beeld uit de eigen historie is ook direct gekoppeld aan gevoelens van de ervaring. De ervaring verwoorden heeft als risico dat ook alle gedachtes en overlevingsstrategieën die verbonden zijn met de ervaring omhoog komen en de persoon in zijn mentale controle blijft. Via beelden ontstaat een directe opening naar de ervaring en ook de onbewuste delen van die ervaring. In beeldend verwerken kan het zelf maken van beelden met welk materiaal dan ook, helend werken, maar ook het imaginair of louter in de fantasie verbeelden werkt direct.

Bouwen van een (innerlijk) huis om weer thuis te komen.

Het zachte van wol en vilten met water om te voelen.

Werken met scherven die zo het verlies weerspiegelen en de ervaring dat het puzzelstukken kunnen worden in een nieuw levensverhaal.

Dat wat vanbinnen ongrijpbaar is kleur geven en vorm.

Mensen en gebeurtenissen positioneren en zicht krijgen op verhoudingen.

(Ver)beeldend werken

tekenen - schilderen - collage - werken met scherven - vilten - bouwen

bottom of page