top of page

Verwerken

​De Rituelenwerkplaats richt zich erop mensen van alle leeftijden te steunen in het verwerken van ingrijpende levenservaringen. Dit doen we vanuit erkenning en wederkerigheid in het contact. Cliënt en hulpverlener hebben beiden hun levensverhaal en zijn beiden kundig ieder met een eigen rol.

Het verwerken van ingrijpende levenservaringen is essentieel voor de (psychische) gezondheid. Verwerken heeft dus een preventieve werking.

Vele vormen van depressie en andere klachten komen voort uit onverwerkte (verlies)ervaringen. Deze ervaringen verstarren ons als mens. De stollingen die zo ontstaan maken

angstig en defensief als er geen ruimte is voor verwerken.

Om te kunnen verwerken is het nodig om de verschillende menselijke functies, denken, voelen, het fysieke en het onbewuste, in samenhang in te zetten, zoals spelen over verschillende banden bij biljart. Juist ons denken heeft allerlei patronen ontwikkeld die angst en verdedigingsmechanismen voeden en in stand houden.

Verwerken vraagt erom het tempo van het dagelijks leven, voor momenten stop te zetten en ruimte te maken waarin verwerkt kan worden. In die ruimte kan de onverwerkte ervaring uit het verleden, die een beperkende invloed heeft, in het heden verwerkt worden. Verwerkt wil dan zeggen: de ervaring is deel geworden van de eigen biografie en heeft op de tijdslijn de plek gekregen in het verleden waar deze thuishoort. Het verleden vormt dan geen belemmering meer in het heden.

Voorwaarde voor verwerken is veiligheid. Onveiligheid activeert

de verdedigingsmechanismen en maakt verwerken onmogelijk.

In het begin van het traject onderzoeken we met elkaar wat een 'taal' is die helpt. Dat kan varieren van tekenen, schilderen, beeldhouwen, vilten tot visualiseren, oefeningen, staande op het Tuningboard. Met de verschillende methodieken waarmee gewerkt wordt ontstaat een mix die voor u of jou werkt.

bottom of page