top of page

Rouw en verlies

Verlies ontvouwen 

In het dagelijks leven is het niet eenvoudig om een verlies te verwerken en soms is dat maar goed ook omdat een verlies niet in één keer te verwerken is.

Dat kan gaan om het overlijden van een geliefd persoon, ongewenste kinderloosheid, verlies van gezondheid, een baan, scheiding of andere ingrijpende levenservaringen die het leven onomkeerbaar veranderen.

Toch kan er een moment komen dat er een innerlijke drang of noodzaak ontstaat om tijd vrij te maken en het verlies aan te kijken.
Als jij, als u daar begeleiding bij wilt dan biedt de Rituelenwerkplaats meerdere mogelijkheden aan ervaringsgerichte werkwijzen: beeldend werk, via maken en doen; Somatic Experiencing en daarbij kan het tuningboard ingezet worden. Verder wordt er gewerkt vanuit systemische invalshoek: je staat als persoon nooit op jezelf, dus ook de omringende omgeving en achtergrond maken deel uit van je ervaringen. Waar nodig kunnen ook familieopstellingen ingezet worden, hoewel dat in een actueel rouwproces uitzondering is.
Tijdens de eerste sessies ontstaat in het contact een mix van werken die past bij jou als persoon en bij dat wat nodig is.

Daarbij is er aandacht voor de samenhangende psychische processen, het hanteren van stress, hoe het verlies in het lijf gaat zitten en ook allerlei fysieke klachten kan veroorzaken, de structuur van het dagelijks leven en hoe die mogelijk verandert of veranderd is, verandering van rollen en posities in een gezin en de betekenis en zingeving.

bottom of page