top of page

Trauma

Trauma is een vaak onbegrepen en soms zelfs genegeerde aandoening die grote gevolgen kan hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Meestal ontstaat het door een heftige gebeurtenis, door een ongeluk, een natuurramp, een verlies, een medische ingreep of een ziekte. De gevolgen worden pas later merkbaar. Dit geldt voor zowel fysieke trauma's als psychotrauma.
In alle gevallen was de situatie die zich voordeed een overweldigende ervaring. Je was als slachtoffer niet in staat om de natuurlijke impuls van 'vechten of vluchten' te volgen. Het gevolg: een situatie van bevriezing, afgesneden van lichaam en geest. Dit kan uiteindelijk leiden tot een complex van symptomen, zoals je gevangen of angstig voelen, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit of juist depressiviteit, psychosomatische klachten ...

De Rituelenwerkplaats biedt verschillende ervaringsgerichte traumamethodes.

Trauma als gevolg van rouw en verlies
Wanneer hulp wordt gezocht bij het verlies van een persoon aan de dood of door scheiding, bij verlies van gezondheid of werk of de verwerking van een andere aangrijpende gebeurtenis, is er vaak sprake van trauma. 

Trauma in de vroege jeugd
Sommige kinderen of jongeren komen maar niet tot ontwikkeling. Soms is er al heel wat hulp gezocht en past geen enkele diagnose helemaal. Ze kunnen het gevoel oproepen niet helemaal op aarde te zijn, dat ze niks echt willen of niks echt lukt. Er kan dan sprake zijn van een traumatische conceptie, zwangerschap of geboorte. Een geboorte met de navelstreng om de nek of met de vacuümpomp, meestal gepaard gaand met een acute scheiding van de moeder en soms een langer verblijf in het ziekenhuis dan de moeder, zijn daar voorbeelden van. Dit zijn vormen van ontwikkelingstrauma die een diepe imprint kunnen geven in het leven van een kind en het moeilijk kunnen maken te willen bestaan of de energie te hebben om er werkelijk voor te gaan. 

Complex trauma en Cirkel Noord
Wanneer er in of vanaf de vroege jeugd sprake is van vormen van geweld, verwaarlozing en/of misbruik, zowel fysiek als geestelijk kan er een vorm van complex trauma ontstaan. Soms komt dat pas in het volwassen leven aan het licht. Ook wanneer er uiterlijk geen vreselijke dingen zijn gebeurd kan de hechting verstoord zijn geraakt doordat de ouders niet in staat zijn onvoorwaardelijk te geven. Het kind is er bijvoorbeeld voor de ouders in plaats van andersom. Dan heeft het kind een vervormende spiegel aan de ouders om het leven van hen te leren. Uiterlijk word je als mens daar heel sterk van, terwijl innerlijk de kwetsbaarheid groot is. Juist de spanning tussen binnen en buiten kan na eerst succesvol te zijn, ineens kapot breken.

Trauma’s kunnen diep verankerd zijn in de basis van een persoon, maar ook in de basis van een familiesysteem, als deel van een familiepatroon. In het dagelijks leven wordt het trauma dan ervaren in symptomen en syndromen als angsten, taboes, heimelijkheid, die ook verregaande ziektebeelden kunnen veroorzaken. De invloed daarvan wordt door gegeven, terwijl niemand meer weet waar deze invloed oorspronkelijk bij hoort.

Voor deze vormen van traumatisering werkt de Rituelenwerkplaats samen in samenwerkingsverband Cirkel Noord. Gezamenlijk bieden we een breed palet aan hulp. Naast psychische zorg zijn er ook vaak veel stressgerelateerde klachten, waarvoor fysieke hulp is; hulp bij het dagelijks leven is er in de vorm van thuisbegeleiding en dagbesteding.

bottom of page