top of page

​Een ritueel maakt een essentieel moment dat niet zomaar ongemerkt voorbij mag gaan, ervaarbaar. Een ritueel is een symbolische en verdichte ervaring.

Binnen het kader van de Rituelenwerkplaats werken we met overgangsrituelen en helende rituelen. Door de zintuigen aan het werk te zetten en letterlijk te zien, te horen, te proeven, ruiken en in actie te komen, wordt zo’n moment ervaarbaar.
Een overgangsritueel kent drie fases: in de eerste fase zondert de persoon zich af om de oude status van kind, puber of vrijgezel achter zich te laten. Er ontstaat een beeld van hoe het leven was. Dan is in de tweede, de overgangsfase de persoon statenloos, het oude is voorbij en er is nog geen toegang tot het nieuwe. Hier vinden de meeste handelingen plaats om de overgang te kunnen maken. Als we het rouwproces als geheel als een ritueel zien, is dit emotioneel ook de moeilijkste fase, de leegte van verlies vraagt om handelingen en stilte, nieuwe ervaringen om toegang te krijgen tot iets nieuws en als herboren te worden opgenomen in het nieuwe onbekende, de derde fase, met een warm welkom. Rituelen kunnen bewuste symbolen bevatten, maar kunnen ook heel praktisch zijn. Het bewust vormgeven van een afscheid of het opruimen en herordenen na het sterven van een dierbare is op te pakken een ritueel.

Een traject binnen de Rituelenwerkplaats kan als geheel gezien worden als een ritueel, het ervaarbaar maken van een verlies dat soms een zeer korte tijd heeft plaats gevonden. Door het uit te rekken en nu de tijd te nemen wordt ervaarbaar wat er gebeurd en bewust wat dit gedaan heeft. Zo ontstaat besef van impact en betekenis.


Gedenkteken/Markering/Monument
Individueel of met een kleine groep is er de mogelijkheid een gedenkteken te maken. Dit kan gaan om een familie die een familielid wil gedenken, een vriendenkring of groep collega's die een gedenkwaardig moment wil markeren; een overgang of verlies dat vraagt om markering en verbeelding. Met elkaar stemmen we van tevoren af waar het om gaat en welke vorm passend is.

Rituelen

20191018_135549.jpg
bottom of page