Werkwijzen

(ver)beeldend werk - SE - systemisch werk /opstellingen - EMDR

Binnen de Rituelenwerkplaats wordt gewerkt met een mix van verwerkende en traumamethodes: Beeldend werk, via maken en doen onbewuste innerlijke beelden bewust krijgen.

Rituelen die essentiele momenten bewust ervaarbaar maken.

Somatic Experiencing (SE) dat ervanuit gaat dat traumatische ervaringen met name opgeslagen zijn in je lijf. Daarbij kan het tuningboard ingezet worden.

Een systemische wijze om naar de persoon en zijn of haar verhaal te luisteren, waarbij de persoon gezien wordt in de context van zijn omgeving, zowel familie als cultuur school en werk. Hier kunnen ook familie- gezins- en traumaopstellingen ingezet worden.

EMDR is ook een mogelijkheid. Deze werkwijze gaat er vanuit dat verwerken van een trauma werkt met één been in het heden en één been in de vroegere gebeurtenis.

updated: 24-03-2020  Rituelenwerkplaats (c) Huizumerlaan 42  8934bh Leeuwarden  0582802587  route